6 Dec - Nätvandrarna

Vi söker inte upp förövare på nätet

Med anledning av att vi fått veta att en person använder sig av namnet “Nätvandrare” och “Nätvandra” för att konfrontera män som tar kontakt med unga i sexuellt syfte på nätet, vill vi poängtera att det inte har något att göra med vår verksamhet.

Vi arbetar med att sprida kunskap kring ungas nätanvändning och dela med oss av våra metoder i att arbeta stödjande och medmänskligt med bl.a. chatt. Vi har också lång erfarenhet av egna samtal med unga online.

Vi har aldrig, och kommer inte, arbeta med att söka upp förövare på nätet.

Vid frågor kontakta verksamhetsansvarig Helena Meyer på 0739-50 22 24.