Föreläsningar

Hur var läget på nätet idag?   En fråga vi borde ställa oftare..

 

Nätvandrarna har sedan 2007 arbetat för att öka tryggheten för barn och unga på nätet. Vi arbetar även för att dämpa vuxnas oro kring ungas nätvaro och sprida kunskap om självförsvar online.

Kunskapen sprider Nätvandrarna genom föreläsningar och utbildningar till både unga och vuxna.

I våra föreläsningar/utbildningar behandlar vi frågor som netikett, självförsvar online och livet på nätet. Vi skapar en bra balans mellan diskussion, nyfikenhet och kunskap.

Självklart skräddarsyr vi även föreläsningar, workshops och utbildningar efter ert behov och önskemål på upplägg.

Tillsammans skapar vi Nätharmoni.

Vilka frågor behöver ni lyfta hos er?

För mer information & bokning:

Jasmine.rosell@fryshuset.se
Tel: 076 00 10 646

*Netikett – Hur ska man vara på nätet?
*Självförsvar online – Vad är ett brott och vad ska jag göra om jag blir utsatt?
*Livet på nätet – Hur hanterar vi det dagliga livet på nätet? Är det skillnad på livet online och Irl?