Hjälp & Stöd

Fryshusets Nätvandrare har för tillfället inte någon egen stödverksamhet. Vi hänvisar vidare till andra aktörer. 

BRIS (Telefon, mail och stöd-chatt)

BRISTA Barns rätt i separation och tvist (skilsmässa och vårdnadstvister)

UNGDOMAR.SE (Stöd och svar för ungdomar)

SJÄLVMORDSUPPLYSNINGEN (Stödsamtal online  för dig med tankar på döden och självmord)

BRY – Barns rättsskydd

RFSL Ungdom

HBTQ-kojan – Mentorsskap för dig som identifierar dig HBTQ

TRANSFORMERING – Infosida för unga transpersoner

UMO (Ungdomsmottagningen på nätet)

Maskrosbarn För barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Novahuset (För alla som vill prata om relationer, tvång, hot eller våld i relationer)

Tjejjouren (En sida för alla som definierar sig som tjej)

Tjejzonen (Sök information och chatta om funderingar kring mat och vikt eller allmänt stöd)

Phir (Katalog för unga vuxna som behöver hitta stöd och hjälp)

Vårdguiden (Sthlm)

BUP (Sök information och/eller skicka frågor anonymt)

Fragachans (Landstinget sida om sex och samlevnad)

Jourhavande kompis (Chatta med jourhavande kompis)

Drugsmart (Läs och ställ frågor om alkohol och droger)

Soctanter på nätet (Ställ frågor anonymt och diskutera med andra om sociala ämnen)

Killfrågor (Alla som definierar sig som kille kan chatta eller maila in frågor helt anonymt)

Bryggan (En stödverksamhet i Stockholm för barn som har en förälder i fängelse eller häkte)

Föreningen Storasyster (En stödverksamhet i Stockholm för personer från 13 år och uppåt som varit utsatta för sexuella övergrepp, de har bland annat en mail- och chattjour)

Föreningen Tilia ( En stödverksamhet som stöttar och hjälper unga som lider av psykisk ohälsa, erbjuder bland annat chattstöd)

HBT och heder (En stödverksamhet via chatt och mail för dig som är ung hbt-person och utsatt för kontroll, hot eller våld från din familj eller släkt)

 

 

UTSATT FÖR/VITTNE TILL ETT BROTT?

Polisen (anmäl och/eller läs om brott)

Brottsoffermyndigheten (här kan du bland annat läsa om exakt vad som händer om du anmäler ett brott)

Brottsofferjouren (hjälp och stöd för dig som blivit utsatt för brott)

Novahuset (för alla som vill prata om relationer, tvång, hot eller våld i relationer)

Socialtjänsten (här kan du läsa om hur Socialtjänsten hanterar anmälningar och ärenden gällande barn och unga)

Brottsofferjouren för ungdomar

RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer (ring eller maila)

Elektra (verksamhet för tjejer och killar som är eller blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck)

Tjejjouren (information, ställa frågor, få stöd och hjälp)